ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ιδέες Μάρκετινγκ 


Προς αποφυγή παρεξηγήσεων σχετικά με την ιδιοκτησία ιδεών ή εισηγήσεων αποτελεί πολιτική της Burger King Corporation να μην αξιολογεί αυτόκλητες ιδέες μάρκετινγκ ή προτάσεις. Εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας να μας παρουσιάσετε ιδέες, αλλά το προσωπικό μας ήδη καταβάλλει πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων υπηρεσιών, προϊόντων, τεχνικών και εξοπλισμού.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ BURGER KING® 

Τα αντικείμενα και παιχνίδια BURGER KING® για σκοπούς διαφήμισης είναι διαθέσιμα μόνο στα συμμετέχοντα εστιατόρια μέχρι εξαντλήσεως. Δεν είναι διαθέσιμα στα Κεντρικά Γραφεία της Burger King Corporation. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τα παιχνίδια και σας ενθαρρύνουμε να παραμένετε ενήμεροι για συναρπαστικές μελλοντικές προωθητικές ενέργειες.

Πελατειακές Σχέσεις 

Αν είστε πελάτης και επιθυμείτε να μιλήσετε με συνεργάτη δημοσίων σχέσεων, παρακαλώ υποβάλετε τα σχόλιά σας στο πεδίο Επικοινωνία .

Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Ρυθμιστικού Φορέα 

Η Burger King Corporation έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται πάντα με τους Κρατικούς και Τοπικούς Ρυθμιστικούς Φορείς για την ασφάλεια των τροφίμων και τα υγειονομικά πρότυπα. Είναι επιθυμία μας να εργαστούμε μαζί με τους λειτουργούς του ρυθμιστικού φορέα σε μία συλλογική προσπάθεια για διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα εστιατόρια BURGER KING®. Αν είστε Κρατικός ή Τοπικός Λειτουργός του Ρυθμιστικού Φορέα και θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το Επιχειρηματικό μας Πρόγραμμα με Ρυθμιστικούς Φορείς, παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο Πληροφορίες για Επιχειρηματικό Πρόγραμμα . Αν είστε Κρατικός ή Τοπικός Λειτουργός του Ρυθμιστικού Φορέα και θα θέλατε να υποβάλετε σχόλια σε ένα εστιατόριο BURGER KING® εντός της δικαιοδοσίας σας, παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο Υποβολή στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα . Παρακαλώ σημειώστε ότι ερωτήματα καταναλωτών που λαμβάνονται μέσω του Φαξ Υποβολής στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα δεν μπορούν να τύχουν επεξεργασίας.