ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 Όροι Χρήσης του Ιστότοπου BK.come

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση του ιστότοπου bk.com καθώς και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τη χρήση οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή εφαρμογής κινητής υπηρεσίας που ανήκει ή διευθύνεται από την BKC (συλλογικά οι «Ιστότοποι»). Παρακαλώ διαβάστε τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τους Ιστότοπους.


Συμφωνία με τους Όρους Χρήσης 

Χρησιμοποιώντας τους Ιστότοπους, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και τη Γενική Ηλεκτρονική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BKC (για επισκέπτες ηλικίας δεκατριών (13) ετών ή άνω) ή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BKC (για επισκέπτες ηλικίας κάτω δεκατριών (13) ετών) οι οποίοι ενσωματώνονται στο παρόν κείμενο με παραπομπή. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους, επαναδιαβεβαιώνετε την αποδοχή των τότε ισχυόντων Όρων Χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης, η μόνη εναλλακτική σας επιλογή είναι να τερματίσετε τη χρήση των Ιστότοπων.

Η BKC μπορεί να αλλάξει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα ισχύουν άμεσα με την ανάρτησή τους και συμφωνείτε με τους νέους αναρτημένους Όρους Χρήσης συνεχίζοντας τη χρήση των Ιστότοπων. Είστε υπεύθυνοι να είστε ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές. Αν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης, η μόνη εναλλακτική σας επιλογή είναι να τερματίσετε τη χρήση των Ιστότοπων.

 


Λογαριασμοί 

Ίσως είναι αναγκαίο να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό και να ορίσετε ένα κωδικό πρόσβασης για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες λειτουργίες των Ιστότοπων. Συμφωνείτε να παρέχετε, να διατηρείτε και να ανανεώνετε αληθινές, ακριβείς, τρέχουσες και ολοκληρωμένες πληροφορίες για το άτομό σας, όπως προτρέπουν οι διαδικασίες εγγραφής. Δεν επιτρέπεται να παριστάνετε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα ή να παραποιείτε την ταυτότητά σας ή τη σχέση σας με άλλο πρόσωπο ή οντότητα, περιλαμβανομένου να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλη πληροφορία λογαριασμού άλλου ατόμου.

Είστε απολύτως υπεύθυνος για τη διατήρηση του απόρρητου του κωδικού και του λογαριασμού σας. Επίσης, είστε απολύτως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από εσάς ή άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να προφυλάσσετε τον κωδικό πρόσβασής σας από άλλα άτομα. Αν πιστεύετε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί, πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Burger King Corporation, Consumer Relations Department, 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126 ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 305-378-3000. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη την BKC για απώλειες που προκαλούνται από την BKC ή άλλο μέρος λόγω της χρήσης του λογαριασμού σας από άλλο άτομο ως αποτέλεσμα της παράλειψής σας να λάβετε μέτρα για την προφύλαξη του κωδικού πρόσβασής σας.

Περιεχόμενο που Αναρτάται ή Υποβάλλεται από Εσάς  

Ορισμένες σελίδες των Ιστότοπων μπορεί να σας επιτρέπουν να αναρτάτε βίντεο, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, κείμενα ή άλλο περιεχόμενο («Περιεχόμενο»). Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένο Ιστότοπο, μπορείτε να αναρτάτε «Περιεχόμενο» στους Ιστότοπους αν είστε κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών και είστε ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω. Μπορείτε να αναρτάτε μόνο Περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει εσείς ή του οποίου ο δημιουργός σας έχει δώσει άδεια να αναρτήσετε. Αν το Περιεχόμενο απεικονίζει άλλο άτομο εκτός από εσάς, πρέπει να έχετε την άδειά του ή, αν το άτομο είναι ανήλικο, την άδεια του γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα του ατόμου αυτού, πριν αναρτήσετε το Περιεχόμενο. Ίσως σας ζητηθεί να παρέχετε απόδειξη τέτοιας άδεια στην BKC. Δεν επιτρέπετε να αναρτάτε ή να διανέμετε Περιεχόμενο που είναι παράνομο ή παραβιάζει τους Όρους Χρήσης. Αναρτώντας ή διανέμοντας Περιεχόμενο στους Ιστότοπους, δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) κατέχετε όλα τα δικαιώματα του Περιεχομένου ή είστε εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσετε και να διανέμετε το Περιεχόμενο στους Ιστότοπους και (β) το Περιεχόμενο ούτε τώρα ούτε στο μέλλον δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα της προσωπικότητας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου μέρους ούτε θα παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό.

Υποβάλλοντας ή αναρτώντας Περιεχόμενο στους Ιστότοπους, παραχωρείτε στην BKC το αμετάκλητο, συνεχές, παγκόσμιο δικαίωμα να αναπαραγάγει, προβάλει, εμφανίσει, διανέμει, προσαρμόσει και να προωθήσει αυτό το Περιεχόμενο με οποιοδήποτε μέσο. Από τη στιγμή που υποβάλλετε ή αναρτάτε Περιεχόμενο στους Ιστότοπους, η BKC δεν είναι υποχρεωμένη να σας παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα να ελέγξετε ή να εγκρίνετε τις χρήσεις τέτοιου Περιεχομένου ή να σας αποζημιώσει για τέτοιες χρήσεις. Η BKC κατέχει όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα οποιασδήποτε συλλογής, συλλογικής εργασίας ή άλλου παράγωγου έργου που δημιουργείται από την BKC χρησιμοποιώντας ή ενσωματώνοντας Περιεχόμενο που αναρτάται στους Ιστότοπους.

Εσείς είστε ο μόνος υπεύθυνος για ό,τι μπορείτε να αναρτήσετε στους Ιστότοπους και για τις συνέπειες της οποιασδήποτε ανάρτησης στους Ιστότοπους.

Όλες οι πληροφορίες, ιδέες, εισηγήσεις ή άλλες ανακοινώσεις που υποβάλλετε στην BKC, περιλαμβανομένου, αλλά όχι αποκλειστικά μόνο αυτού, Περιεχομένου που αναρτήθηκε στους Ιστότοπους ή ανακοινώσεις που στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν είναι απόρρητες. Η BKC έχει το δικαίωμα να αναπαραγάγει, χρησιμοποιήσει, αποκαλύψει και να διανέμει τέτοιες ανακοινώσεις χωρίς περιορισμό ή υποχρέωση.

Περιεχόμενο που Αναρτάται από Άλλους Χρήστες  

Η BKC δεν είναι υπεύθυνη και δεν εγκρίνει Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε ανάρτηση γίνεται από άλλους χρήστες στους Ιστότοπους. Σε καμία περίπτωση η BKC δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί ή υποτίθεται ότι έχει προκληθεί σε εσάς σε σχέση με οποιοδήποτε Περιεχόμενο έχει αναρτηθεί από τρίτο μέρος στους Ιστότοπους. Αν αντιληφθείτε κατάχρηση των Ιστότοπων από οποιοδήποτε άτομο, παρακαλώ επικοινωνείστε με την BKC με ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Burger King Corporation, Consumer Relations Department, 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126 ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 305-378-3000.

Αν νιώσετε ότι απειλείστε ή πιστεύεται ότι κάποιος κινδυνεύει, πρέπει να επικοινωνήσετε με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας.

Δραστηριότητες που Απαγορεύονται στους Ιστότοπους  

Ακολουθεί ένας μερικός κατάλογος τύπων συμπεριφοράς που είναι παράνομοι ή απαγορεύονται στους Ιστότοπους. Η BKC διατηρεί το δικαίωμα να ερευνήσει και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος, κατά τη διακριτική ευχέρεια της BKC, εμπλέκεται σε οποιαδήποτε από τις απαγορευμένες δραστηριότητες. Οι απαγορευμένες δραστηριότητες περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα:

- Χρήση των Ιστότοπων για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζει τοπικούς, κρατικούς ή ομοσπονδιακούς νόμους ή κανονισμούς.

- Ανάρτηση Περιεχομένου που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, δικαιώματα της προσωπικότητας, δικαιώματα εμπορικού απορρήτου ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους.

- Ανάρτηση Περιεχομένου που είναι παράνομο, απρεπές, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, απεχθές ή ντροπιαστικό για οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα όπως αυτό καθορίζεται από την BKC κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή σύμφωνα με τα τοπικά κοινοτικά πρότυπα.

- Ανάρτηση Περιεχομένου που αποτελεί εκφοβισμό μέσω διαδικτύου, όπως αυτός καθορίζεται από την BKC κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

- Ανάρτηση Περιεχομένου που απεικονίζει οποιαδήποτε επικίνδυνη, απειλητική προς τη ζωή συμπεριφορά ή άλλου είδους ριψοκίνδυνη συμπεριφορά.

- Ανάρτηση τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων ή επώνυμα οποιουδήποτε ατόμου.

- Ανάρτηση ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε εξωτερικούς ιστότοπους ή οποιουδήποτε άλλου είδους HTML ή κώδικα προγραμματισμού.

- Ανάρτηση οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί «spam» (ανεπίκλητα ηλεκτρονικά μηνύματα) όπως αυτό καθορίζεται από την BKC κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

- Υποκατάσταση ενός ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του κατά την ανάρτηση Περιεχομένου.

- Συγκομιδή ή με άλλο τρόπο συλλογή πληροφοριών για άλλους, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

- Έγκριση οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία πρόσβασής σας για ανάρτηση ή εξέταση σχολίων.

- Παρενόχληση, απειλή, ανεπιθύμητη παρακολούθηση ή κακοποίηση οποιουδήποτε ατόμου.

- Εμπλοκή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που περιορίζει ή εμποδίζει οποιοδήποτε άτομο να χρησιμοποιεί ή να απολαμβάνει τους Ιστότοπους ή η οποία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της BKC, εκθέτει την BKC ή οποιοδήποτε από τους πελάτες, προμηθευτές της ή άλλα μέρη σε οποιαδήποτε ευθύνη ή βλάβη οποιουδήποτε είδους, ή

- Ενθάρρυνση άλλων ατόμων να εμπλακούν σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες όπως αυτές περιγράφονται εδώ.

 

Η BKC διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να πράξει οποιοδήποτε ή όλα από τα ακόλουθα:

 

- Να διερευνήσει ισχυρισμό ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτήθηκε στους Ιστότοπους δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης και να αποφασίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρέσει ή να ζητήσει την αφαίρεση του Περιεχομένου.

- Να αφαιρέσει Περιεχόμενο που είναι υβριστικό, παράνομο ή που προκαλεί αναστάτωση ή που άλλως πως δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

- Να τερματίσει την πρόσβαση χρήστη στους Ιστότοπους μετά την καταπάτηση των παρόντων Όρων Χρήσης.

- Να παρακολουθεί, να διορθώνει ή να εμφανίζει οποιοδήποτε Περιεχόμενο των Ιστότοπων, και

- Να διορθώνει ή να σβήνει οτιδήποτε αναρτάται στους Ιστότοπους, ανεξαρτήτως του κατά πόσο τέτοιο Περιεχόμενο παραβιάζει αυτά τα πρότυπα.

Ηλεκτρονική Παιδική Λέσχη και Άλλα Προγράμματα


Η BKC μπορεί να προσφέρει μία Ηλεκτρονική Παιδική Λέσχη και/ή άλλα προγράμματα στο διαδίκτυο για νήπια και παιδιά στην προεφηβεία (συλλογικά, τα «Ηλεκτρονικά Προγράμματα για Παιδιά»). Ως μέρος των Ηλεκτρονικών Προγραμμάτων για Παιδιά, οι συμμετέχοντες μπορούν περιοδικά να έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πόντους αγοράζοντας φαγητό στα εστιατόρια BURGER KING®, παίζοντας παιχνίδια στο διαδίκτυο ή συμμετέχοντας σε άλλες διαδικτυακές δραστηριότητες. Αυτοί οι πόντοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να «αγοράσουν» εικονικά αντικείμενα ηλεκτρονικά ή να αποκτήσουν άλλα βραβεία.

Η BKC μπορεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Ηλεκτρονικά Προγράμματα για Παιδιά – περιλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του τρόπου με τον οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν πόντους – οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, παρόλο που αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε τους πόντους που έχετε ήδη κερδίσει. Επίσης, η BKC μπορεί να τερματίσει οποιαδήποτε δραστηριότητα που βασίζεται στους πόντους ή προώθηση προϊόντος οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση, παρόλο που ο τερματισμός μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε τους πόντους που έχετε ήδη κερδίσει.

Τα Ηλεκτρονικά Προγράμματα για Παιδιά μπορεί να υπόκεινται στους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που οι παρόντες Όροι Χρήσης έρχονται σε σύγκρουση με τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιουδήποτε Ηλεκτρονικού Προγράμματος για Παιδιά, οι όροι και προϋποθέσεις του συγκεκριμένου προγράμματος θα υπερισχύουν όπου αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Εμπορικά Σήματα και Πνευματικά Δικαιώματα της BKC 

Όλα τα εμπορικά σήματα, το λογότυπο και τα σήματα υπηρεσίας που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι εγγεγραμμένα και μη εγγεγραμμένα Εμπορικά Σήματα της BKC και/ή τρίτων μερών που έχουν εξουσιοδοτήσει τη χρήση τους (συλλογικά τα «Εμπορικά Σήματα»). Τα ακόλουθα σήματα είναι ιδιοκτησία της BKC: BURGER KING, BURGER KING Bun Halves & Crescent Logo, Social Crown Design, SINCE 1954 Grilling King Heritage Mark, TASTE IS KING, EL SABOR ES EL REY, HAVE IT YOUR WAY, A TU MANERA, BE YOUR WAY, KING DEALS, WHOPPER, WHOPPER JR., HOME OF THE WHOPPER, BIG KING, SATISFRIES, TENDERCRISP, TENDERGRILL and CROISSAN’WICH.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, ανάρτηση, μετάδοση, διανομή ή τροποποίηση των παρόντων εμπορικών σημάτων με οποιοδήποτε τρόπο. Η χρήση των εμπορικών σημάτων της BKC σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο απαγορεύεται αυστηρά. Τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το υλικό που περιέχεται στους ιστότοπους είναι κατοχυρωμένα εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά. Η BKC θα εφαρμόσει επιθετικά τα δικαιώματά πνευματικής περιουσίας της εξαντλώντας κάθε περιθώριο του νόμου, περιλαμβανομένου του αιτήματος για ποινική δίωξη. Η BKC δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η χρήση από εσάς υλικού που εμφανίζεται στους Ιστότοπους δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών που δεν αποτελούν ιδιοκτησία της BKC ούτε συνδέονται με την BKC. Η χρήση υλικού στους ιστότοπους γίνεται με δική σας ευθύνη.

Πνευματικά Δικαιώματα Τρίτων Μερών 

Αν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο στους Ιστότοπους παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να ζητήσετε αφαίρεση του εν λόγω Περιεχομένου (ή πρόσβαση σε αυτό) από τους Ιστότοπους επικοινωνώντας με τον Λειτουργό για Πνευματικά Δικαιώματα της BKC (διορισμένο σε αυτή τη θέση σύμφωνα με το Νόμο Ψηφιακής Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. §512(c)(2)) στη διεύθυνση που παρατίθεται πιο κάτω και παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Το όνομά σας, διεύθυνση, τηλεφωνικό αριθμό και ηλεκτρονική διεύθυνση.
- Ταύτιση του κατοχυρωμένου έργου που πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα πνευματικά του δικαιώματα. Παρακαλώ περιγράψετε το έργο και όπου είναι δυνατό, περιλάβετε αντίγραφο ή το χώρο (π.χ. διεύθυνση URL) όπου βρίσκεται μία εξουσιοδοτημένη εκδοχή του έργου.
- Ταύτιση του υλικού που πιστεύετε ότι παραβιάζει και την τοποθεσία του. Παρακαλώ περιγράψετε το υλικό και παρέχετε την διεύθυνση URL ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε το υλικό.
- Μία δήλωση ότι καλόπιστα πιστεύετε ότι το παράπονο για χρήση του υλικού δεν εξουσιοδοτείται από τον ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων, εκπρόσωπό του ή το νόμο.
- Μία δήλωση ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ακριβείς και καταδεικνύουν ότι, επί ποινή ψευδορκίας, είστε ο ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε εκ μέρους του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.
- Μία υπογραφή ή το ηλεκτρονικό ισοδύναμό της από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

 

Λειτουργός για Πνευματικά Δικαιώματα:

Deidre Richardson
Burger King Corporation
Email:copyrightdmca@whopper.com


Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Burger King Corporation
Attn: Legal (DMCA Copyright Infringement)
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126


Σε μία προσπάθεια να προστατέψει τα δικαιώματα των ιδιοκτητών πνευματικών δικαιωμάτων, η BKC διατηρεί μία πολιτική για τον αποκλεισμό, στις δέουσες περιπτώσεις, συνδρομητών που κατέχουν λογαριασμό στους Ιστότοπους και που είναι κατά συρροή παραβάτες.

Για ζητήματα που δεν αφορούν πνευματικά δικαιώματα, παρακαλώ αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο bk.com/contactus.

Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks) 

Αυτοί οι Ιστότοποι μπορεί να περιέχουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε ιστότοπους τρίτων μερών. Η BKC δεν ελέγχει ούτε εγκρίνει αυτούς τους ιστότοπους τρίτων μερών ή οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες πωλούνται στους εν λόγω ιστότοπους. Μπορεί το περιεχόμενο κάποιων από τους εν λόγω ιστότοπους να είναι αμφισβητούμενο, παράνομο ή ανακριβές. Εσείς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η BKC δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή άλλο υλικό στους εν λόγω ιστότοπους τρίτων μερών.

Ισχύων Νόμος και Διαχωρισμός  

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Φλώριδας, ανεξάρτητα από τους κανόνες σύγκρουσης νόμων. Συμφωνείτε ρητά ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε απαίτηση ή διαμάχη στα πλαίσια των Όρων Χρήσης και/ἠ της χρήσης από εσάς των Ιστότοπων συνυπάρχει στα δικαστήρια της Φλώριδας, και επιπλέον συμφωνείτε ρητά να υποβάλετε στην προσωπική δικαιοδοσία των εκάστοτε δικαστηρίων για σκοπούς προσφυγής σε δικαστήριο οποιαδήποτε απαίτηση ή αγωγή.

Αν οποιαδήποτε πρόνοια των παρόντων Όρων Χρήσης θεωρηθεί άκυρη από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα της εκάστοτε πρόνοιας δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων προνοιών των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Καμία αναίρεση πρόνοιας των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα θεωρηθεί ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη αναίρεση της εκάστοτε πρόνοιας ή οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας.

Εγγυήσεις 

Οι Ιστότοποι και το Περιεχόμενο παρέχονται σε μορφή «ως έχει». ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η BKC, Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΙ «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ» ΤΗΣ BKC), ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΣ, ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤAΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ. Οι εταιρικές οντότητες της BKC, οι εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι και παροχείς υπηρεσιών δεν μπορούν και δεν εγγυώνται ότι: (α) οι Ιστότοποι θα είναι αξιόπιστοι, ακριβείς, ολοκληρωμένοι ή ενημερωμένοι έγκαιρα, (β) οι Ιστότοποι δεν θα περιέχουν ανθρώπινα ή μηχανικά σφάλματα, παραλείψεις, καθυστερήσεις, διακοπές ή απώλειες, περιλαμβανομένης απώλειας δεδομένων, (γ) οποιαδήποτε αρχεία διαθέσιμα για μεταφόρτωση από τους Ιστότοπους δεν θα έχουν προσβληθεί από ιούς (viruses), σκουλήκια (worms), δούρειους ίππους (Trojan horses) ή άλλους κώδικες που έχουν μολυσματικές ή καταστροφικές ιδιότητες, (δ) οποιοδήποτε Περιεχόμενο αναρτήσετε στους Ιστότοπους θα παραμείνει στους Ιστότοπους ή (ε) οι λειτουργίες ή υπηρεσίες που εφαρμόζονται στους Ιστότοπους θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα ή θα διορθωθούν δυσλειτουργίες στους Ιστότοπους.

Περιορισμός της Ευθύνης 

ΟΛΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ BKC, ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ BKC, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Η ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Η ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Η ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ BKC, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΕΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Η ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ BKC, ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.

Αποζημίωση 

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να προφυλάσσετε τις εταιρικές οντότητες της BKC, τους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και παροχείς υπηρεσιών από και έναντι κάθε απαίτησης, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απαιτήσεων τρίτων μερών, ζημιών, κόστους και ευθυνών, περιλαμβανομένης εύλογης δικηγορικής αμοιβής που προκύπτει από ή σχετικά με την παραβίασή σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

Τερματισμός 

Η BKC έχει το δικαίωμα να τερματίσει τον λογαριασμό σας και την πρόσβαση στους Ιστότοπους για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, αν η BKC, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, θεωρήσει ότι χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους με τρόπο απαράδεκτο ή στην περίπτωση παραβίασης εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης. Η BKC μπορεί, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, να σας προειδοποιήσει πριν το τερματισμό της χρήσης εκ μέρους σας των Ιστότοπων.

Επικοινωνία 

Ερωτήσεις; Σχόλια; Παρακαλώ στείλτε μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση bk.com/contactus.

™ & © 2014 Burger King Corporation. All rights reserved.